Act-Belong-Commit: 

together for mental health

Preliminary program

Wednesday, Sept 19. 2018

Time Session/Topic Lecturer
16:00 Registration in the lobby area at the Radisson Blu Plaza Hotel
18.00-18.30 Formal opening Knut-Inge Klepp
(direktør, Område for psykisk og fysisk helse, folkehelseinstituttet)
18.30-20.00 PLENARY SESSION I
“Once upon a time – the origins & evolution of Act-Belong-Commit”.
How Act-Belong-Commit began and begat.

“Mental Health Promotion – the what, why and how”

Erfarenheterna från Västra Götaland
(VGR) med NSPHiG (nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg)

Professor Robert Donovan
(Founder, Act-Belong-Commit; Australia)

Vibeke Koushede, Senior Researcher (National Institute of Public Health, ABC for mental sundhed; Denmark)

Lise-Lotte Risö Bergerlind, et al.

20.00-22.00 Welcome reception

Thursday, Sept 20. 2018

Time Session/Topic Lecturer
08.30-10.00 PLENARY SESSION II
“20 reasons for adopting ABC for mental health”

”Mental Health Promotion – from rhetoric to action”

”ABC og Folkehelsealliansen Trøndelag. Greier vi å starte en folkebevegelse?”

Professor Robert Donovan
(Founder, Act-Belong-Commit; Australia)

Vibeke Koushede, Senior Researcher (National Institute of Public Health, ABC for mental sundhed; Denmark)

Steinar Krokstad (Professor i sosialmedisin og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag HUNT forskningssenter (NTNU)

10.00-10.30 Coffee Break with refreshments
Stands/ABC activities
10.30-12.00 WORKSHOPS

“Livsmestring i skolen”

“How to become an Act-Belong-Commit ambassador”

“The ABC’s of mental health & mental health promotion”

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PhD
(Akershus universitetssykehus HF)

Professor Robert Donovan
(Founder, Act-Belong-Commit; Australia) & Ruth Marie Donovan
(HVL Bergen)

Vibeke Koushede, Senior Researcher (National Institute of Public Health, ABC for mental sundhed; Denmark)
& Line Nielsen, Researcher (National Institute of Public Health, ABC for mental sundhed; Denmark)

12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Parallel Session I – The Recovery Movement & Mental Health Promotion

Recovery som felles faglig plattform- 6 år inn i arbeidet har det ført til endring?

How meaningful activities influence the recovery process

Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse

Recovery-oriented mental health promotion interventions – listen to patient groups

Parallel Session II – Implementing Act-Belong-Commit in Various Facets of Society

Mental health promotion in a small-scale island society – ABC for mental health on the Faroe Islands

Engasjement og deltagelse i nærmiljøet. Erfaringer fra Helsefremmende nærmiljøutvikling i Akershuskommuner

Fritidsaktivitet blant barn og unge. Et ABC-prosjekt for å fremme mental helse

Arna Aktiv og Act-Belong-Commit: sammen for mental sunnhet

Sugen på rusfrihet

Trude Lønning, Rus og Psykiskhelse sjef (Sandnes Kommune Mestringsenheten)

Ole Martin Nordaunet, Sykepleier M.Sc (Sjøstrand Omsorgssenter)

Solveig Bartun Rob, Erfaringskonsulent (Kronstad DPS, Helse Bergen)

Nina Helen Mjøsund, PhD/MNSc/Mental Health Nurse (Venstre Viken Hospital Trust,
Division of Mental Health and Addiction)

Monika Mohr, Hildigunn S. Tomsen,
(The Faroese Board of Public Health, Tórshavn, Faroe Islands)

Ruth Kjærsti Raanaas, Førsteamamnuensis (Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU)

Heidi Bjøntegaard, PhD kandidat (Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU)

Jan Runar Trandal, Fagkoordinator (Arna Aktiv)

Sigurd Riste Andersen, Familieterapeut (Diakonhjemmet Omsorg, Dialog)

15.00-16.00 Coffee break with refreshments
Stands/ABC activities
16.00-17.30 PLENARY SESSION III

”Langsomt ble livet mitt eget. En recoveryreise med tørre tanker og varme hjerter”

Veiviserprosjektet i Rogaland og Sunnhordland – en prosess

”Human rights – the missing link in the recovery movement”

Inger Kari Nerheim, et. al (Helse Stavanger)

Peter McGovern, Project leader/Psychiatrist (Ahus)

20.00 Congress dinner at Radisson Blu Plaza Hotel

Friday, Sept 21. 2018

Time Session/Topic
08.30-10.30 PLENARY SESSION IV
“Mental Health Promotion – One important part of Health Promoting Hospitals and Health Services”
How can these two concepts reinforce one another?
Examples from Sweden and the International HPH network

Sammenhengen mellom psykisk og somatisk helse. Hvilke muligheter gir ABC?

“VoV, TAG og FAST – 8-14 uker med fokus på fysisk aktivitet til barn og unge med psykiske lidelser”
Fysisk aktivitet som en integrert del av utredning og behandling av psykiske lidelser"

”Psykisk helseinformasjon i mottaksklasser”

Margareta Kristenson, MD/PhD (National Coordinator, Swedish HPH Network)

Ida Bukholm, MD (National Coordinator, Norwegian HPH)

Seksjonsoverlege Paul Joachim Bloch Thorsen (Helse Bergen)

Warsame Ali, Forsker (NAKMI)

10.30-11.30 Coffee break with refreshments

Stands/ABC activities

11.30-13.00 WORKSHOPS/PARALLEL SESSIONS
“How to use the Act-Belong-Commit program in recovery-oriented services" (workshop)

Parallel session III – Other perspectives in mental health promotion

Betydningen av inkluderende møteplasser i dagens samfunn – helsefremming i praksis

H E L S E (Health promoting group conversations with elderly)

Linking social relations to mental health – a review and synthesis of theories

Art Therapy with University Students

Professor Robert Donovan (Founder, Act-Belong-Commit; Australia) & Ruth Marie Donovan (HVL Bergen)

Annette Sett Gjessing (HelseFrem)

Thomas Bernhard Thiis-Evensen, Filosofisk praktiker NSFP (Diakonhjemmet Omsorg, Dialog)

Lærke Mai Bonde Andersen, Charlotte Overgaard, Henrik Bøggild (Public Health and Epidemiology Group, Department for Health, Science and Technology, Aalborg University, Denmark)

Knut Omholt, Førsteamanuensis, Pedagog, kunstterapeut (NMBU)

13.00 End of the conference
Lunch