Merk:

For at registreringen skal være bekreftet, må du ha mottatt en e-post fra KS Conference & Incentive kort tid etter du har trykket "Send inn"