Tid

Tittel

Foreleser

09:00-09:25

09:25-09:50

FROKOSTSEMINAR I by UCB

FROKOSTSEMINAR II by Amgen

10:00-10:10

VELKOMMEN  v/Lene Solberg og Denisa Velic

10:10-11:30

TEMA: Akuttbehandling av hoftebrudd og forebygging av nye brudd 

                         Ordstyrer Lene Solberg

1010-1030 Ortogeriatri – en oppdatering Anette Hylen Ranhoff
1030-1050 Regional eller generell anestesi til pasienter med hoftebrudd? Bjarte Askeland
1050-1110 Hvordan behandle de vanskelige osteoporosepasientene? Mikkel Pretorius
1110-1130 Eldre fallere i Oslo Ruth Aga

11:30-11:50 Kaffepause med forfriskninger

11:50-12:45

TEMA: Brudd i overekstremiteten hos eldre – operere vs ikke-operere?

                          Ordstyrer Frede Frihagen

1150-1210 Håndledd Sondre Hassellund
1210-1225 Albue Frede Frihagen
1225-1245 Overarm Bjarke Viberg

12:45-13:45 LUNSJ

13:45-15:00

PARALLELLSESJONER

P1: Hvordan implementere ny kunnskap i egen avdeling?

                          Møteleder Denisa Velic

1345-1405 Hvordan drive kontinuerlig kvalitetsarbeid? Denisa Velic
1405-1425 Standarisering og systematisk arbeid i hoftebruddbehandling (HSØ forbedringspris 2023) Wender Figved
1425-1500 Gruppearbeid / diskusjon Alle

P2: Rehabilitering

                          Møteleder Bård Bogen, Kristin Taraldsen, Brita Stanghelle

Program følger

P3: Sekundær bruddforebygging etter NoFRACT

                          Møteleder Ingvild Hestnes

1345-1400 Intro FLS samt kvantitative og kvalitative resultater fra NoFRACT Lene B. Solberg
1410-1430 Hvordan lykkes i a drive sykepleiestyrt osteoporoseklinikk etter NoFRACT Merete Finjarn
1430-1445 Osteoporose hos menn - hva gjør vi? Mikkel Pretorius

15:00-15:15 Kaffepause m/forfriskninger

15:15-16:30

TEMA: Sømløse pasientforløp    

                         Ordstyrer Gudrun Karlsen

1515-1535 Hvordan kan vi sikre god overføring fra spesialist- til primærhelsetjenesten? – et pasientperspektiv Lene Gjelseth Dalbak
1535-1555 «Rehabilitation for life» - en studie om samhandling Bjarke Viberg
1555-1615 Vitality – integrerte helsetjenester for skrøpelige eldre i Vestfold Marte Sofie Wang-Hansen
1615-1630 Samhandling sykehus/fastlege – erfaringer fra AHUS Jakob Nordbø

16:30-17:30

TEMA: Hvordan forebygge ortopediske infeksjoner hos eldre?  

                          Ordstyrer Maren Paus

1630-1650 Ortopediske infeksjoner hos eldre (med brudd) Marianne Westberg
1650-1710 Behandling av postoperative sår (og trykksår) Ida Bredesen
1710-1730 Ernæring med fokus på tilheling av sår og brudd Sissel Urke Olsen
1730-1735 Oppsummering Lene / Denisa
1735-1830 Generalforsamling FFN Norge Styret / alle
Program oppdatert pr. 26.01.2024

Last ned program her