Frokostsymposium I

Frokostsymposium II

09:00-09:25

"3 i 1"- løsning for riktig behandlingsvalg til ryggbrudd

v/Ane Djuv,

Overlege i ortopedi og fagleder ved Osteoporosepoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus, 1. amanuensis Universitetet i Bergen og Registerleder.

09:25-09:50

"Individuelt tilpasset osteoporosebehandling"

Tilpasser vi behandlingen og oppfølgingen til pasientens forutsetninger,

ønsker og behov godt nok?

Hva er egentlig riktig behandling?

Hvilke pasienter skal få hva og når skal de få?

Hva kan pasientene gjøre selv når det gjelder trening og fysisk aktivitet?

Tove Borgen, ph.d., spesialist i revmatologi og overlege ved Revmatologisk avdeling, Vestre Viken, Drammen sykehus, vil snakke om behandlingspause og oppstart av behandling igjen etter behandlingspause.

Brita Stanghelle, fysioterapeut, førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, vil snakke om treningsøvelser tilpasset funksjonsnivå og alvorlighetsgrad for osteoporosepasienter.

Arrangert av

UCB

Arrangert av

Amgen