Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff

Professor i geriatri UiB og overlege Geriatrisk avdeling Diakohjemmet sykehus, Oslo

Bjarte Askeland

Bjarte Askeland

Bjarte Askeland er overlege i anestesi og har arbeidet ved Haukeland Universitetssykehus siden 1992. Der han har vært seksjonsoverlege og klinikkdirektør og nå arbeider han ved Ortopedisk seksjon

på Sentraloperasjonsavdelingen og ved Kysthospitalet i Hagavik. Han har bred klinisk

praksis og lang erfaring med den ortopediske pasienten. Ved siden av sykehusjobben

har han arbeidet som militærlege i Afghanistan og som Senior Medical Officer i

Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på oppdrag i Samoa, Bergamo,

Lesvos og Haiti. Han har dessuten lang erfaring som anestesilege ved ulike private

klinikker. Videre er han leder for Det medisinske selskap i Bergen og styremedlem i

Norsk Dagkirurgisk Forening (DMSB).

Mikkel Pretorius

Mikkel Pretorius

Mikkel Pretorius er overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i endokrinologi og indremedisin. Han er fagansvarlig for osteoporose og kalsiumfeltet ved OUS og jobber klinisk med pasienter med primær og sekundær osteoporose i tillegg til pasienter med sjeldne bensykdommer. Han har en doktorgrad innenfor kalsium og bensykdom og har et bredt skandinavisk forskningsmiljø knyttet til disse sykdommer. Han er forfatter av flere av kapitlene relatert til dette feltet i Nasjonal Veileder i Endokrinologi og har spesiell interesse knyttet til primær hyperparatyreoidisme, osteogenesis imperfecta, klinisk densitometri, osteoporose hos unge samt inaktivitetsosteoporose.

Ruth Aga

Ruth Aga

Ruth Aga er overlege ved Skadelegevakten i Oslo og for tiden stipendiat ved FHI hvor hun forsker på pasientforløp for å forebygge fall og brudd hos eldre.

Frede Frihagen

Frede Frihagen

Frede Frihagen er president i FFN globalt. Han er ortoped med bruddbehandling som spesialfelt er interessert i tverrfaglig samarbeid, ortogeriatri og sekundær bruddforebygging. Han jobber ved Sykehuset Østfold som overlege og er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Bjarke Viberg

Bjarke Viberg

Bjarke Viberg er Danmarks eneste professor indenfor ortopædkirurgisk traumatologi, hvor hans særinteresse er hoftefraktur og har udgivet artikler om kirurgi, medicinsk behandling samt samarbejde på tværs af hospital og kommune. Han står bag Danmarks største RCT indenfor ortopædkirurgien på hoftefraktur (SENSE) og har opstartet et stort skandinavisk RCT på humerus skaftfraktur (SHAFT). Derudover laver han også register forskning på frakturbehandling.

Bård Bogen

Førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet og fysioterapeut Haraldsplass Diakonale sykehus

Kristin Taraldsen

Professor i rehabilitering, OsloMet og fysioterapeut

Brita Stanghelle

Førsteamanuensis OsloMet og fysioterapeut

Lene Gjelseth Dalbakk

Lene Gjelseth Dalbakk

Spesialist i allmennmedisin og fastlege i Lillestrøm, samhandlingslege AHUS

Ingvild Hestnes

Osteoporosesykepleier og PhD student Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Oslo

Marianne Westberg

Marianne Westberg

PhD og seksjonsoverlege Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Oslo

Ida Bredesen

Ida Bredesen

Ida Bredesen har jobbet på ortopedisk avdeling på Ullevål siden 1997 i ulike stillinger. Jobber nå med forskning og utdanning. Alltid vært interessert i sår og sårbehandling, spesielt trykksår. Har en bistilling på Universitetet i Sørøst-Norge hvor jeg har fagansvar for en videreutdanning i sår for sykepleiere. Sitter som styremedlem i Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (NIFS).

Sissel Urke Olsen

PhD og klinisk ernæringsfysiolog, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Denica Velic

Denica Velic

Denisa Velic, spesialutdannet sykepleier i ortopedi. Jobber som fagutviklingsrådgiver ved ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold. Jobber med kvalitetsforbedringsarbeid knyttet til hoftebruddforløpet i Østfold, som har vunnet forbedringsprisen på sykehuset Østfold i 2022. Driver forbedringpoliklinikken på sykehuset Østfold.  Masterstudent i samordning av helse- og velferdstjenester. Nestleder i FFN Norge.

Jakob Nordbø

Jakob Nordbø

Overlege og PhD student, Ortopedisk avdeling Akershus Universitetssykehus

Marte Sofie Wang-Hansen

Overlege Geriatrisk avdeling Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Wender Figved

Wender Figved

Wender Figved, PhD, Avdelingssjef og overlege ved Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken

Wender Figved er cand med fra 1998 og spesialist i ortopedisk kirurgi fra 2007. Han har en PhD om protesekirurgi ved hoftebrudd fra 2010, og har senere veiledet to PhD-kandidater. Deltok i utarbeidelse av tverrfaglige retningslinjer for hoftebrudd i Norge, og har en master i helseledelse fra UiO i 2021 med tema kvalitetsforbedring i hoftebruddbehandling. Veileder nå en PhD-kandidat med tema kontinuerlig forbedring i hoftebruddbehandling, og har erfaring med oppstart og utvidelse av osteoporoseenheten ved Bærum sykehus.

Lene B. Solberg

Lene B. Solberg

PhD og overlege Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Oslo

Merete Finjarn

Merete Finjarn

Merete Finjarn, osteoporosesykepleier, ortopedisk avdeling, Vestre Viken Bærum sykehus