Vi vil med dette invitere til konferanse og landsmøte!

17.-18. november samler vi landets audiografer til «Etterutdanningskurs Audiologi (EUA) og «Landsmøte (LM)» på Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna.

EUA:

Målsettingen er et rendyrket kliniskfaglig innhold som skal kunne bidra til en bedre arbeidshverdag. Ingen liten målsetting, men det er heller ikke det Audiografforbundet er kjent for. Vårt mål er altså at du som Audiograf skal være bedre skodd til å møte din første pasient mandag 21. november etter to dager med faglig påfyll. Som Audiografer strever vi etter kvalitet i det vi gjør, og med fokus på rehabilitering tar vi for oss:

  • Hvordan motivere for høreapparater ved Siri Bergset (Molde sykehus)
  • Hvordan og hvorfor gjøre REM, ved Peter Zeuthen (Widex)
  • De store hørselstapene, Lorents Peter Aarsnes (Haukeland sykehus)
  • Hvordan møte pasienter med tinnitus, hyperacusis og misofoni (Heidi Sabatier-Olne og Hanne Gjønnes (HØR)

Hvert sesjon vil bli etterfulgt av en like lang sesjon med workshop der det vil diskuteres ulike caser. Deltakerne oppfordres til å ta med seg egne caser innen for de ulike temaene.

Dialog og gode faglige samtaler med kollega er og en sentral del av konseptet til EUA. Med en god blanding av erfarne og mindre erfarne audiografer, samt sterke fagpersoner, vil du befinne deg midt i gode og lærerike samtaler i våre workshops.

Landsmøte:

Landsmøtet er Audiografforbundet høyeste organ og avholdes hvert tredje år.

For å delta må du være medlem i Audiografforbundet, og som medlem får du også en subsidiert deltakeravgift på selve EUA. Under selve landsmøtet (se programmet) skal vi som yrkesgruppe velge kursen framover, og hvem som skal lede oss langs den kursen. I tillegg skal det velges redaksjon i Audiografen. Den store muligheten for debatt legges til rette når vi skal vedta vår handlindsplan. Utkast til denne vil bli sendt ut, slik at du kan forberede deg på eventuelle innlegg og dermed være med på å forme vår politikk. En vedtatt handlingsplan er styret forpliktet til å følge.

Vel møtt !