Torsdag 9. november

08:00  Registering

08:45  Velkommen til EU2023!

09:00  “Repair and Regeneration in the Inner Ear”
(Jonathan Gale)

10:00 Fordeler og utfordringer med å kombinere høreapparat på det ene øret og
CI på det andre.
(Marte Rønningen & Kenneth Ervik)

10:30 Audible Contrast Threshold (ACTTM) test: From research laboratory to clinic
(Søren Laugesen)

11:00  Utstillingsbesøk og kaffe

11:30  Hørselscreening
(Marit Pedersen og Georg Træland)

12:00 Hørselregister

(Siri Wennberg, Ann Helen Nilsen)

12:30 Ein test av språklydforvekslinger hos høyrselshemma
(Arne Rødvik)

13:00  Lunsj

14:00  Theory and Treatment of Misophonia: A Conditioned Aversive Reflex Disorder
(Tom Dozier)

15:30  Utstillingsbesøk og kaffe

16:00  Sjef I eget liv
(Ingvar Wilhelmsen)

17:30  Årsmøter

19:30  Festmiddag (Appertiff)

Fredag 10. november

08:30  APD i klinikk
(Cristina Murphy)

10:00  Utstillingsbesøk og kaffe

10:30  Hørselsklinikkundersøkelsen 2023
Steinar Birkeland

11:00 Døde regioner i cochlea, TEN-test og tale i støy – et klinisk eksempel
Marte Kristine Lindseth

11:30  Lunsj

12:30 Deaf Aid
(Marit B. Kolstadbråten)

13:00  Eikholt-testen, erstatter IOWA-testen
(Rolf Mjønes)

13:30  Erfaringer fra HØR med bimodal neuromodulasjon
(Heidi Sabatier-Olne)

14:00  Utstillingsbesøk og kaffe

14:30  «Når hørselstap ledsages av synstap – endrede vilkår for valg og tilpassing av hørselstekniske hjelpemidler?»
(Inghild Stokka Dusevig)

15:00  Støypropper til besvær, hvor er vi nå?
(Helena Erstad, Inger Lise Neef og Lene Mari Jensen)

15:30 SuDHO studien: trykkbehandling for sudden deafness
(Jeanette Hess-Erga)

16:00  Slutt – sees til EU2025!