Oppdateres

Inghild Stokka Dusevig

Inghild Stokka Dusevig er audiopedagog og seniorrådgiver i Statped. Hun har over 30 års erfaring fra ulike deler av hørselsfagfeltet.

Hun arbeider primært med utredning, rådgivning og veiledning for personer med ervervet kombinert sansetap og/eller døvblindhet, samt opplæring og veiledning til deres nettverk. Hun er nå tilknyttet Statpeds fagavdeling for kombinerte sansetap og døvblindhet.

Fagavdelingen yter ordinære tjenester i henhold til Statpeds mandat, men yter også tjenester i henhold til ytelsesavtale mellom Statped og Helse NORD RHF ved Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).