Torsdag 4. november

08:45 Velkommen til EU21!
09:00 Audiologist-delivered CBT for tinnitus, hyperacusis and misophonia (Hashir Aazh)
10:30 Slowly does it: responses of the human inner ear to low-frequency acoustic and electric stimulation (Markus Drexl)
11:00 Utstillingsbesøk og kaffe
11:30 Advanced hearing aid signal prosessing schemes (Torsten Dau)
13:00 Lunsj
14:00 Ny Blåtannstandard (Asbjørn Sæbø, Nordic Semiconductor)
14:30 Mer Blåtann, nye muligheter (Vestfold Audio presenterer)
15:30 Utstillingsbesøk og kaffe
16:00 Validering av THI-NOR og faktorer som påvirker poengskår - MA-oppgave (Lorents Peter Aarsnes)
16:30 "Språklydforvekslingar for barn og vaksne med cochleaimplantat - frå doktorgradsprosjekt til klinisk test" (Arne Kirkhorn Rødvik)
17:00 Validering av IOI-HA (IOI-CI) og revidert versjon av APHAB spørreskjema for pasienter med cochlea implantat - MSc oppgave (Mathias Hamlet Næss)
17:30 (Årsmøter i foreningene)

Festmiddag

19:00 Aperitif i Foajee / Lobby
19:30 Festmiddag

DJ spiller til senest 02:00

Fredag 5. november

08:30 Plastisitet og musikk (Nina Kraus)
09:30 Utstillingsbesøk og kaffe
10:00 (Nina Kraus fortsetter)
12:00 Deltakelse, barnefellesskap og interaksjon: barm med og uten sammensatte vansker i barnehage og skole (Lill-Johanne Eilertsen)
12:30 Lunsj
13:30 Palatal Myoklonus, Symptomer, utredning og behandling» (Haakon Arnesen)
14:00 Utstillingsbesøk og kaffe
14:30 Formidling av hjelpemidler (A.M. Rekkedal)
15:00 Livskvalitet hos barn med hørselstap (Christiane Lingås Haukedal)
15:30 Gode rutiner ved ABR/ASSR (Kjell Rasmussen)
16:00 Slutt – sees til EU23