Torsdag 4. november
08:45 Velkommen til EU2021!
09:00 Ny Blåtannstandard (Asbjørn Sæbø, Nordic Semiconductor)
09:30 Mer Blåtann, nye muligheter (Vestfold Audio presenterer)
10:30 Slowly does it: responses of the human inner ear to low-frequency acoustic and electric stimulation (Markus Drexl)
11:00 Utstillingsbesøk og kaffe
11:30 Advanced hearing aid signal prosessing schemes (Torsten Dau)
13:00 Lunsj
14:00 Audiologist-delivered CBT for tinnitus, hyperacusis and misophonia (Hashir Aazh)
15:30 Utstillingsbesøk og kaffe
16:00 Validering av THI-NOR og faktorer som påvirker poengskår - MA-oppgave (Lorents Peter Aarsnes)
16:30 Lag ditt eget fagnettverk: Diskuter med andre på kurset med dine interesser! (Minglesesjon)
17:30 (Årsmøter i foreningene)
Fredag 5. november
08:30 Plastisitet og musikk (Nina Kraus)
10:00 Utstillingsbesøk og kaffe
10:30 (Nina Kraus fortsetter)
12:00 Lunsj
13:00 Palatal Myokloni (Haakon Arnesen og Mathias H Næss)
13:30 Deltakelse, barnefellesskap og interaksjon: barm med og uten sammensatte vansker i barnehage og skole (Lill-Johanne Eilertsen)
14:00 Utstillingsbesøk og kaffe
14:30 Formidling av hjelpemidler (A.M. Rekkedal)
15:00 Livskvalitet hos barn med hørselstap (Christiane Lingås Haukedal)
15:30 Gode rutiner ved ABR/ASSR (Kjell Rasmussen)
16:00 (Slutt - sees til EU2023!)