Velkommen til EU19

Hold av datoene 7. – 8. november 2019:

Etterutdanningskurset (EU) 2019 gjennomføres på Clarion Congress Oslo Airport, på Gardermoen. På EU kan du forvente et godt og variert faglig program, og det er også en kjempefin anledning til å møte gamle venner og å knytte nye kontakter innen det audiologiske miljøet i Norge.

Arrangementskomiteen jobber med å sette sammen et spennende program, mer informasjon kommer senere. Har du gode innspill og idéer til tema, forelesere eller noe annet som skal til for at dette skal bli et knakende bra EU? Kom med ditt forslag så snart som mulig til en av oss:

Fra Audiografforbundet:

Kenneth Ervik: Kenneth.Ervik@stolav.no

Helge Fyrileiv Guldvik: HelgeFyrileiv.Guldvik@helse-nordtrondelag.no

Fra Norsk Audiopedagogisk forening:

Sandra Ochoa: audiopedagog.sandra@gmail.com

Yngvild Rye: yngvildrye@gmail.com

Fra Norsk Teknisk Audiologisk forening:

Olav Kvaløy: olav.kvaloy@gmail.com

Marte Kristine Lindseth: marte.kristine.lindseth@ntnu.no