Viktig:

For at registreringen skal være gyldig, må du ha mottatt en e-post hvor det fremgår at registreringen er mottatt.

MERK:

DE SOM REISER MED BUSS FRA TROMSØ LUFTHAVN FREDAG KL. 13:30, REKKER IKKE LUNSJ FREDAG!

Konferansen er nå fulltegnet. Send mail til post@ksci.no om du ønsker å stå på venteliste.