Fredag 30.08.2019

Tidspunkt: Tema: Med:
14:30 Innledning og velkomst Niels Christian Stenklev
14:35 Å leve med hørselstap Unni Ringberg
15:15 Pause
15:25 Utredning og hørselsrehabilitering ved mellomøresykdommer Ingvild Ørpen
16:15 Oppfølging av pasienter med kronisk otitt/radikalhule Bjørn Carlborg
17:30 Pause, Quiz
17:45 Mellomøresykdom og vertigo Juha Silvola
18:30 Øregangslidelser - diagnostikk og behandling Alexander Uppheim
19:00 Slutt

20:30 Felles middag, sosialt program - ta med badetøy.

Lørdag 31.08.2019              

Tidspunkt: Tema: Med:
08:30 Praktisk vertigoutredning Karl Nordfalk
09:15 Vestibulær migrene Stein Helge Glad Nordahl
09:35 Hva er nytt innen vertigoutredning og -behandling Stein Helge Glad Nordahl
10:00 Pause
10:15 Tuba auditiva - diagnostikk og utredning Juha Silvola
10:45 Pause, Quiz (Alexander Uppheim)
11:00 Behandling av sykdommer i tuba auditiva Juha Silvola
11:30 Tinnitus hos musikere og publikum. Diagnostikk og forebygging. Carl Christian Lein Størmer
11:45 Lunsj
13:00 Sightseeing og aktiviteter Etter eget ønske (Sjekk link for muligheter)

19:00 Felles middag

Søndag 01.09.2019

Tidspunkt: Tema: Med:
10:00 Indikasjoner for høreapparatbruk Åse Marte Aakerøy
10:45 CI hos voksne. Indikasjoner og resultater Marie Bunne
11:45 Lunsj
12:30 Ensidige hørselstap. Diagnostikk og behandling Peder Heggdal
13:00 Arbeidsdeling i hørselsomsorgen Paul W. Hansen
13:30 Pause, Quiz
13:45 Hørselsrehabilitering - høreapparater, hjelpemidler og forsterkning Ann Kristin Egge
14:30 Trygderettigheter og takstbruk ved hørselsutredning og høreapparattilpasning Nils Egge
15:00 Slutt