Viktig:

For at registreringen skal være gyldig, må du ha mottatt en e-post kort tid etter registreingen er sendt.