Professor Claire Hopkins er overlege og professor ved Kings College i London. Hun er en stor internasjonal kapasitet innen rinologien og har publisert over 400 artikler. Hun er medforfatter i EPOS20, og har i nyere tid publisert artikler om biologisk behandling samt covid-relatert anosmi.