7th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare

Velkommen

Adresse

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Påmeldings frist

August 28, 2024

Arrangør

Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare - NSQH, in collaboration with Akershus University Hospital.

Du er herved invitert til å delta på den nordiske konferansen om forskning innen pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i Oslo 29. – 30. august 2024.