Eirik Iversen

Eirik Iversen er KSCI´s partner og jobber blant annet med det juridiske vedrørende kontrakter samt ansvar for KSCI`s ulike IT løsninger.

Ellers bistår Eirik på konferanser og ellers løser alle mulige oppgaver for KSCI.

Eirik Iversen