Norsk Håndkirurgisk Forenings vintermøte

Arrangers på Ilsetra 24-27. januar 2019.

NIFS sårseminar

Arrangeres i Oslo, Radisson Blu Plaza Hotel, 7 – 8. februar 2019.

HPH – Nordic Conference (ABC) 2018

Is held at the Raddison Blu Plaxa Hotel in Oslo, Norway. September 19-21, 2018

Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte

Arrangeres på Radisson Blu Plaza Hotel 24-26. oktober 2018.

NORDAF vintermøte

Arrangerers på Quality Expo Hotel på Fornebu 11-12. januar 2019.

Neste etterutdatanningskurs for Audiografer

Arrangeres i 2019