Velkommen  
 
Print

Napf logo                              NAF logo                              Ntaf logo


  EU-17

Hold av datoene 9-10 november 2017

For da arrangeres EU – 17 på Gardermoen Clarion Hotel.

Temaet for kurset blir:” Audiologien i fremtiden – hvor går vi?”

Vi i komiteen jobber nå med å finne forelesere og sette sammen et variert program rundt dette temaet.
Det vil også bli satt av tid for parallelle sesjoner.

Detaljert program kommer senere.