Incentive

Mindre spesialarrangement (premieringstur) for grupper
fra 10 – ca 50 personer.
Gjerne med mye aktiv  iteter og ikke konferanse.
Vi har profesjonelle samarbeidspartnere og guider.
Turen kan gjennomføres i både Norge og Utlandet.

Spekkhuggersafari med raftingbat